Porto Katsiki

 

On y trouve une impressionante plage.